Oferta - Nadzory budowlane

Do obowiązków inwestora należy zorganizowanie procesu budowy, w tym zapewnienie objęcia kierownictwa budowy przez kierownika budowy, a w przypadkach uzasadnionych wysokim stopniem skomplikowania robót budowlanych lub warunkami gruntowymi, nadzoru nad wykonywaniem robót budowlanych –przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych (inspektora nadzoru inwestorskiego).

Prowadzimy kompleksową obsługę budowy i zapewniamy:

  • opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
  • kontrolę wykonania i odbioru robót budowlanych,
  • prowadzenie dokumentacji budowy,
  • reprezentowanie i ochronę interesów inwestora (doradztwo inwestycyjne, prawne).

Służymy kompleksowym doradztwem przy doborze technologii i materiałów.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2000 r., Nr 106, poz. 1126 ze zmianami),
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz. U. Nr 138, poz. 1554),
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126),
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953 oraz z 2004 r. Nr 198, poz. 2042).
Copyright © 2019 Profi-Tech. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie: interSEM.pl - strony internetowe Łódź