Oferta - Opinie i ekspertyzy budowlane

Wykonujemy oględziny budynków i obiektów budowlanych i sporządzamy opracowania techniczne.

Dla potrzeb określenia stanu technicznego obiektów istnieją następujące formy opracowań:

  • Opinia techniczna, która jest oceną stanu budynku wystawioną na podstawie oględzin i dostępnej dokumentacji projektowej. Może zawierać osąd rozwiązań materiałowych oraz nakładów finansowych.
  • Ocena techniczna, która jest opracowaniem porównującym na podstawie oględzin i dostępnej dokumentacji projektowej dwa stany obiektu: istniejący i pożądany (wymagany). Może podawać przyczynę zużycia obiektu lub jego części jeżeli jest ona oczywista.
  • Orzeczenie techniczne, które jest opracowaniem zawierającym ocenę zastosowanych rozwiązań technicznych (na etapie projektowania, realizacji lub użytkowania obiektu). Może obejmować ocenę elementów, rozwiązań technologicznych i materiałowych oraz ocenę nakładów finansowych. W przypadku wystąpienia niekorzystnych zjawisk lub zdarzeń określa przyczyny ich powstania, formułuje ocenę końcową.
  • Ekspertyza techniczna, która jest oceną stanu obiektu popartą badaniami i wyliczeniami wytrzymałości badanych elementów oraz przedstawiającą koncepcję zabezpieczenia lub przywrócenia elementów do sprawności. Obejmuje inwentaryzację uszkodzeń, ocenę rozwiązań technologicznych, określa i podaje główne przyczyny uszkodzeń. Proponuje zalecenia i wariantowe sposoby wzmocnienia uszkodzonych elementów, formułuje końcowe wnioski.

Dobór formy opracowania:

  • Jeśli kupujemy dom, warto poprosić fachowca o wydanie opinii o jego stanie technicznym przed podjęciem ostatecznej decyzji. Koszty opinii są zwykle niewspółmierne do ewentualnych strat kupującego w przypadku ujawnienia się później nieprzewidzianych wad.
  • Jeśli zamierzamy istniejący budynek modernizować lub zmieniać sposób użytkowania, musimy zlecić wykonanie opinii, orzeczenia lub ekspertyzy, bo jest ona wymagana przez prawo budowlane.
  • Jeśli w budynku pojawiają się niepokojące zarysowania konstrukcji – takie jak: spękania ścian, widoczne rysy na stropach, przemieszczenia elementów konstrukcyjnych uniemożliwiające swobodne otwieranie drzwi lub okien – poprośmy o pomoc eksperta, który sprawdzi, czy została naruszona konstrukcja budynku, czy tylko pojawiły się naturalne oznaki zużycia materiału.

Każda taka sytuacja jest indywidualna i ekspert podejmujący się wykonania zlecenia podczas swej pierwszej czynności, jaką musi wykonać – wizji lokalnej – decyduje o zakresie opracowania, czyli musi odpowiedzieć na pytanie, czy ekspertyza w tym przypadku jest konieczna, czy wystarczy prostsza forma opracowania.

Copyright © 2019 Profi-Tech. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie: interSEM.pl - strony internetowe Łódź